Servicii - Lucrări de terasament

  • Terasamentele sunt lucrări din pământ realizate prin săpătură, transport și umplutură, ce se folosesc la execuția infrastructurilor construcțiilor, la diguri, canale, la lucrări de nivelare și modelare a terenurilor agricole.