Servicii - Testarea pământurilor în șantier

Compania Ground Testing Systems SRL oferă servicii pentru testarea în situ a parametrilor temeliei construcțiilor civile și rutiere:
  1. Determinarea gradului de compactare și precizarea stratificării geologice prin penetrarea dinamică cu conul (DPL, DPM, DPH, SPT);
  2. Determinarea capacității portante a temeliei și a modulului de deformație prin încercarea cu placă statică circulară (diametru 300, 600, 900 mm).
Lista cu prețuri :
Price-list Laborator.docx 0 Bytes