Servicii - Teste de laborator

Laboratorul de încercări în cadrul întreprinderii INGEOTECH GRUP SRL prestează următoarele servicii de testări tehnice în construcții:
  1. Determinarea parametrilor fizico-mecanici a pământurilor în stare naturală pentru studiul geotehnic;
  2. Studiul parametrilor pământurilor specifice (pământuri sensibile la umezire, pământuri cu contracții mari, etc.);
  3. Verificarea calității compactării terasamentelor;
  4. Stabilirea raportului optimal al umidității pământului pentru compactarea maximă (teste Proctor, SoiuzDorNII);
  5. Determinarea parametrilor de rezistență a pământurilor îmbunătățite artificial (prin injectare cu ciment, silicatizare, etc.) .
Toate testările se efectuează de personal atestat in domeniu conform standartelor naționale în vigoare.
Mai jos este atașată lista de prețuri:
Price-list Laborator.docx 0 Bytes